Wednesday, December 2, 2009

اين بخش هنوز نامی ندارد - پانزده

Christian Charisius / Reuters
*
قوهای درياچه الستر و ساير آبراهه‌های هامبورگ در اتراق‌گاه‌های زمستانی گرد آورده می‌شوند؛ جايی كه تا بهار مهمان آدم‌ها هستند برای تغذيه و مراقبت.

No comments:

 
Free counter and web stats