Wednesday, December 2, 2009

هيچ بازار نديده‌ست چنين كالايی - پانصدوهشت

Home Delivery
*
EATALICA
Little Italian
Little American
*
آگهی يك رستوران «كمی‌‌ ايتاليايی / كمی‌ آمريكايی» در مَدرَس هند، برای بخش خدمات تحويل غذا در منزل‌. يكی از آن آگهی‌های چهارپنج سال پيش كه از گنجينه وبلاگ‌صاحاب سوا شده و بيرون كشيده شده؛ يكی از آن بسيار محبوب‌ها. يك آگهی بامزه و درخشان كه رسما ً با هيچ - فقط با يك عكس لابد آرشيوی و آماده - خلق شده؛ همراه با يك پرهيز هوشمندانه از افزودن هر گونه شعار تبليغاتی، جز عبارت «تحويل غذا در منزل» و يك شماره تلفن- بس‌كه همان يك تصوير كافی‌ست...
*
...اما جدا از ارزش‌های تبليغاتی، بازيگوشی‌هايی كه با نام و نشان رستوران شده هم برای خودش حكايتی‌ست: از نام «ايتاليكا» گرفته كه تركيبی‌ست از ايتاليا و آمريكا، تا بازی هوش‌ربا با بخش «ايت» نام رستوران، تا «اِل» مورب و ايتاليك، تا چيدن دايره‌وار دو عبارت «كمی ايتاليايی» و «كمی آمريكايی» كه می‌تواند اشاره‌ای باشد به پيتزاهای رستوران، يا حتی بشقاب‌ها. گمان می‌كنم روشن باشد كه اين همه ابراز احساسات وبلاگ‌صاحاب، تا چه اندازه ريشه در شيفتگی قديمی و پايدارش نسبت به اين آگهی كوچك دارد. ‌

6 comments:

راوي said...

عالی عای. ممنون!

بنفشه خاتون said...

محشر

Anonymous said...

تازه به جای نقطه آی هم یک ستاره پنج پر گذاشته

Anonymous said...

تازه به جای نقطه آی هم یک ستاره پنج پر گذاشته

maya said...

aaaaaaaaaaaa
so sweet...look at them!
interesting add..although I don't care about all the details cuz its not my job but overall I really liked it.

محسن said...

كي به خودش اجازه داد بگه نوشته هاي شما توضيح واضحاته.اصلا و ابدا.لازمه لازمه لازمه لازمه

 
Free counter and web stats