Tuesday, October 6, 2009

چاپ عصر - دويست‌وده

Kees Van Dongen
*
Gisele
1908

3 comments:

رضوانه کرباسی said...

کِس وان دُنگن ( نقاش هلندی 1968-1877) چهره نگاری توانا که زمانی جزء فووها بود .
او در جوانی پرده های واقعگرایانه نقاشی می کرد ؛ تحت آثار امپرسیونیست ها قرار گرفت. در پبریش اقامت گزید(1897) آثارش را در نمایشگاه فووها ارائه کرد( 1905 ) . با گروه پل نیزهمکاری داشت . پس از جنگ جهانی اول ، به محافل بالانشین پاریس روی آورد؛ وبا نقاشی پیکره های لاغر و آراسته و چهره نگاری از آدمهای رنگ پریده باب روز شهرتی به هم زد. دُنگن در دوره های مختلف کارش خود را چون رنگ شناسی خوش قریحه معرفی کرد.
منبع : پاکباز، رویین ، (1379) ، « دائرةالمعارف هنر » ، تهران: فرهنگ معاصر ، صفحه 228.

رضوانه کرباسی said...

پاریس*

دختر گیسو طلا said...

واقعا دیگه قضیه داشت امنیتی می شد
ممنون که اختلاف بین علما را خبرگان کردید

 
Free counter and web stats