Tuesday, October 13, 2009

نغمه‌های ماشين‌تحرير - هشتادودو

21 comments:

Roptor said...

امشب ستارهای در آسمان نمی درخشد...ولی این هم خاطره است

لیموترش said...

امشب ستاره ای در آسمان نیست، ولی خاطره ها در آسمان ذهنم، سوسو می زنند

بیگلی بیگلی said...

امشب هیچ ستاره ای توی اسمون نیست. فقط خاطره ها هستند که میدرخشند

Sara said...

امشب ستاره ایی در آسمان نیست.تنها ستاره های خاطرات می درخشند.

محمد تعلق said...

امشب هیچ ستاره ای نیست، جز مال خاطره ها

فرزانه said...

امشب اینجا هیچ ستاره ای نیست، اما خاطره هاشون هست!

I am said...

هی رفیق!اتاق فرمان اشاره میکنن که: بازم هشتاد و دو؟

حواس پرت said...

امشب هیچ ستاره ای در آسمان نیست منتهی تک تک آنها به همراه خاطراتی که به همراه دارند در یادمان هستند!

Barbod said...

هشتادودو درسته قبلی باید هشتادویک باشه که اشتباهاً هشتادودو شده.

SAM said...

ستاره ای نیست امشب... جز آن که در خاطر

Azadeh said...

امشب هیچ ستاره ای نیست، مگر آن ها که در خاطرم نشسته اند.

مصرف کننده said...

امشب اینجا ستاره ها نیستند اما باور کن که بود

مصرف کننده said...

امشب در آسمان ستاه ها نیستند اما باور کن که بود

مصرف کننده said...

امشب در آسمان ستاره ها نیستند اما باور کن که بود

Roptor said...

آقا یکی ترجمه درست را اعلام کنه !

کیارش said...

ستاره ای نیست
آنچه می درخشد
خاطره ی اختران است

رُُُکه said...

امشب هیج ستاره ای در آسمان نیست جز ستاره های خاطرات.

مهتاب said...

منم همون ترجمه کیارش! عالی بود. ممنون

امیر علی said...

امشب ستاره ای در آسمان نیست ولی در خاطرم ستاره باران است

mojtaba said...

امشب تو آسمون ستاره ای نمی درخشه ، اما خاطرات اونها سو سو می زنه

Anonymous said...

یاد تو امشب ، تنها ستاره ی این سیاهی بی نهایت ست

 
Free counter and web stats