Monday, October 12, 2009

هيچ بازار نديده‌ست چنين كالايی - چهارصد و نودودو

اين آگهی موسسه‌ای‌ست كه كارش مبارزه با موش‌های مزاحم شهری‌ست؛ اگرچه به نظر می‌رسد كه «مبارزات» اين موسسه، گاهی‌وقت‌ها چنان فراگير می‌شود كه موارد غيرضروری را هم در بر می‌گيرد و هم‌چون همه مبارزات، «خسارات جانبی» هم به بار می‌آورد! تناسب آشكار و نهان «موش» حاضر در تصوير آگهی، با مضمون آن - كه تنها به دنبال اعلام نشانی اينترنتی‌اش است - هم البته حرف ندارد!

1 comment:

hamedy said...

به نظر من منظورش از برعکس گذاشتن این ماوس کامپیوتر اینه که همونطور که یه ماوس پشت و رو از کار میوفته (چون غلطکش رو هواست و نمیتونه بچرخه) ما هم بلایی سر موشا میاریم که از کار بیفتن!

 
Free counter and web stats