Wednesday, October 28, 2009

هيچ بازار نديده‌ست چنين كالايی - چهارصد و نودوهفت

شايد يك يادآوری كوچك بر روی يك كاغذ يادداشت پشت‌چسب‌دار، بتواند مانع بيدار ماندن آدمی‌‌زاد تا نزديكی‌های صبح برای نوشتن يك گزارش لعنتی فراموش‌شده برای يك جلسه اداری شود: اين آگهی ِ يكی از همان كاغذ يادداشت‌های پشت‌چسب‌دار است.

2 comments:

Shine said...

به عنوان یک استفاده کننده دائمی از این کاغذها حتی برای کارهای خانه ، عاشق این تبلیغ شاهکار شدم

Anonymous said...

خیلی توپ بود... ایول!!

 
Free counter and web stats