Wednesday, January 25, 2012

كتاب‌فروشی شكسپير و هم‌كاران

curlyjazz / Flickr

1 comment:

Anonymous said...

یکی از نکات جالب توی این کتاب فروشی شکسپیر و همکاران برای این هستش که چقدر عکس‌‌های مختلف از زاویه‌های مختلف از آن گرفته شده. خیلی دید قشنگی به آدم برای عکاسی می‌ده.

 
Free counter and web stats