Tuesday, January 31, 2012

نغمه‌های ماشين‌تحرير / مترجم ِ مهمان


همۀ خواسته‏ام از زندگی تصورِ فرجامی برای این درد است. / اليزابت ورتزل
مترجم ِ مهمان: سين. محمدی بزرگ

2 comments:

Anonymous said...

همه خواسته ام از زندگی تصور هدفمند بودن این درد است

Anonymous said...

are

 
Free counter and web stats