Tuesday, January 3, 2012

يك نكته و يك درخواست

در سال‌های گذشته، تقريباً هيچ‌ فرصتی برای انتقاد از تنبلی دوستانی كه ای‌ميل‌های «نو سابجكت» برايم می‌فرستادند را از دست نمی‌دادم (جداً می‌ترسم اگر بگويم كه بيش‌ترشان تصادفاً از اهالی كدام شهر بزرگ و زيبا و شعر و «غزل» اين سرزمين بودند!)؛ اما به‌هرحال - با كلی غُر زدن - نامه‌شان را باز می‌كردم و می‌خواندم. اما امسال، پس از دريافت چند هشدار كه سارقان اينترنتی از همين ای‌ميل‌های «نو سابجكت» برای دزديدن نشانی ای‌ميل گيرنده استفاده می‌كنند، ديگر به‌طور كلی و بدون هيچ ملاحظه‌ای از گشودن اين‌جور ای‌ميل‌ها امتناع كردم.
*
اما نكته اين است كه امروز دو ای‌ميل «نو سابجكت» دريافت كرده‌ام كه مطمئن نيستم از همان ای‌ميل‌های «مضره» است يا دوستان صرفاً از روی تنبلی در كادر «سابجكت» چيزی ننوشته‌اند؛ و چون به هر حال اين ای‌ميل‌ها را باز نكرده‌ام، از فرستندگانش درخواست می‌كنم اگر قرار بوده موضوع مهمی را با من در ميان بگذارند، ای‌ميل‌شان را بار ديگر، اين‌بار با پر كردن كادر «سابجكت» برايم بفرستند- تصور نمی‌كنم چند ثانيه بيش‌تر وقت‌شان را بگيرد.

1 comment:

هومن said...

جالب است که من، نویسنده همین نامه پایینی از همان شهر مورد اشاره شما هستم! گرچه الان دور از شهرم بسر می برم. حتما شنیده اید که اهالی آن شهر به تنبلی معروفند و شاید این دلیل سابجکت نداشتن نامه هایشان باشد. اما مطمئنم که نامه من سابجکت داشته که بازش کرده اید و در وبلاگتان هم گذاشته اید!ـ

 
Free counter and web stats