Sunday, November 8, 2009

نغمه‌های ماشين‌تحرير - صدودو

ترجمه كنيد لطفا ً!

9 comments:

Roptor said...

قسمتی از شانس مجدد ، بر عهده گرفتن گندی است که در مرتبه اول زدی .

بهار د. said...

بخشی از شانس به دست آوردن فرصت دوم،پذیرش مسئولیت افتضاحی است که دفعه ی اول به بار آورده ای.

حواس پرت said...

شانس دوباره در خونت رو زده اگه مسئولیت جایی که قبلاً به هم ریخته ای را مجدداً به تو بدهند.

ریحان said...

تا مسئولیت اولین خرابکاریت را به عهده نگیری، هرگز فرصت دوباره ای بدست نمی آری.

Sina said...

شاید یکی از دلایلی که یک شانس مجددنصیبت میشه، قبول مسئولیت در قبال افتضاحی‌است که بالا آورده‌ای!

Zahra said...

اگه مي خواي شانس دوباره بهت رو كنه، اول بايد اشتباه اولت رو قبول كني

Ahoo said...

شانس دوم وقتیه که اجازه بدن گند اولت رو درست کنی

اميد said...

اين ترجمه كنيدي كه ان پايين خودنمايي ميكند مجبورمان مي‌كند خوب‌تر و دقيقتر بخوانيم.
كار زيبايي كردي

gaze said...

قدم اصلی برای بدست آوردن یک شانس دوباره، قبول مسئولیت اشتباه قبلیه

 
Free counter and web stats