Monday, November 16, 2009

نغمه‌های ماشين‌تحرير - صدونه

ترجمه كنيد لطفا ً!

13 comments:

Vali said...

Hello
I Read your weblog about 3 months and realy it's very nice and useful.
this is the first comment from me, so tonight i found a site and i found it very good, i hope you confirm my idea and use it in your weblog.
URL: http://www.webdesignerdepot.com/2009/11/40-seriously-funny-print-ads/

Best regards
Vali

حواس پرت said...

ما (نسلی سبکسر!)به لیستی از هنجارها و ناهنجاریها نیاز نداریم، به جدولی از باید ها و نباید ها هم ایضاً: ما به کتاب، زمان و سکوت نیاز داریم. "تو نباید..." به زودی فراموش میشه ، اما " یکی بود، یکی نبود" برای همیشه باقی خواهد ماند.

مسعود said...

فیلیپ پولمن میگه: ما نیازی به یک لیست از بکن و نکن ها یا جدولی از بایدها و نبایدها نداریم: ما به کتاب، زمان و سکوت احتیاج داریم. تو نباید زود فراموش میشه، اما چیزی که همیشه باقی می مونه همون «یکی بود، یکی نبود»

عرفان said...

ما به سیاهه ی کارهای درست و غلط و جداول بکن و نکن احتیاجی نداریم. آنچه که واقعن بدان نیاز داریم چند جلد کتاب است، قدری فراغت و اندکی سکوت. رساله های "از فیلان حذر کنید" خیلی زود به دست فراموشی سپرده می شوند اما "روزی روزگاری بهمان" ها تا همیشه ماندگار خواهند بود.

AZINNEVESHT said...

ما به لیستی از درست ها و غلط هاو جدولی از باید ها و نبایدها نیاز
نداریم ما به کتاب زمان و سکوت نیازمندیم تو نباید زود فراموش می شوداما روزی روزگاری همیشه باقی خواهد ماند...

Sara said...

ما به لیست درست ها و غلط ها یا جدول بایدها و نبایدها نیاز نداریم ما به کتاب ،زمان و سکوت احتیاج داریم "تو نباید.."ها زود فراموش میشوند اما"یه بار..." ها تا ابد باقی می مانند

صفا said...

با تشکر ویژه از حواس پرت....رئیس انجمن سبکسرها مقیم خارج از مرکز

شهریار said...

به من ((نگو)) چه کاری درست است و چه کاری غلط...به من ((نشان)) بده

Havijooriha said...

وقتی در سکوتی طولانی به مطالعه مشغول باشی اونوقت احتیاج به نصیحت های دیگران نخواهی داشت. آنوقت از تو خاطرات خوب باقی خواهد ماند که آیندگان خواهند گفت : روزی روزگاری در غرب مردی میزیست که .......


حاج آقای مدقدیم ما احساس میکنیم که اگر یکروز شمارا نخوانیم حتما روز دیگر می خوانیم.

کاوه said...

ما به فهرستی از درست و غلطها و جدول بکن و نکنها احتیاجی نداریم: کتاب، کمی وقت و سکوت چیزهایی هستند که نیاز داریم. «ای کسانی که ایمان آورده اید... مبادا...» خیلی زود فراموش می‌شود، اما «یکی بود، یکی نبود» برای همیشه خواهد ماند.

1:P said...

وقتی رو که صرف غرغر می کنید سکوت کنید و صرف خوندن کتاب
چون یکی بود یکی نبود زیر گند کبود غیر از خدای مهربون هیچ کسی نبود
راست می گه دیگه قراره قراره قیامت شه و فقط باقی بمونه یک گنبد کبود که زیرشم هیچ کی نبود
اون عکس پایین هم داره نوید این قضیه رو می ده
بترسید
یا ها ها

:)1 said...

اما ترجمه دقیق
ما نیاز نداریم به لیستی از باید و نباید
ما نیاز داریم به کتاب و زمان و سکوت تو نباید فراموش می شه ولی آنچه باقی می مونه به قول هویجوری ها روزی روزگاری .... یعنی فهم گرفتن از کتاب و به تفکر و درک رسیدن باعلم خود نه طبق این که کسی بخواد خوب رو بد رو توی یک کپسول کنه و وعده به وعده بده بخوریم

1 said...

شهریار هم خوب گفت
کتاب عملیش نشون میده

 
Free counter and web stats