Monday, November 2, 2009

هيچ بازار نديده‌ست چنين كالايی - چهارصد و نودونه

What's behind the things we buy? O
buyresponsibly at org
*
توليد‌كننده‌های پرآوازه‌ای (مثلا ً نايكی)، تاكنون وادار شده‌اند شرمسار پاسخ‌گويی به پرسش‌هايی در مورد استفاده از كار ارزان و كار كودكان در كشورهای فقير، برای كاستن از هزينه توليد و كسب سود بيش‌تر باشند. پرسش‌گران منفرد، يكديگر را می‌يابند، با هم آشنا می‌شوند و سازمان‌های پرسش‌گر را بنا می‌گذارند. اين آگهی يكی از همان سازمان‌هاست كه از خريداران می‌خواهد كه از خود بپرسند كه در پس كالايی كه می‌خرند، چه می‌گذرد- از آن‌ها می‌خواهد كه با درك مسئوليت خريد كنيد.

2 comments:

Prince said...

salam, in ro bebin shahkare. http://pepey.deviantart.com/art/global-warming-PSA-time-127400866

محمود said...

جسارتاً یک حرف در آدرس آن وبسایت جا افتاده

buyresponsibly

 
Free counter and web stats