Monday, November 23, 2009

اين بخش هنوز نامی ندارد - چهارده

Leon Neal / AFP - Getty Images
*
شنبه شانزدهم آبان / هفتم نوامبر (بله! كمی قديمی‌ست): در بيستمين سالگرد فروريختن ديوار برلين، يك خانم جهان‌گرد جوان در پست بازرسی چارلی برلين، در‌حالی‌كه كلاه سربازان آلمان شرقی را بر سر گذاشته است، سوغاتی‌ها/يادگاری‌های دوران كمونيسم را ورانداز می‌كند و هم‌زمان، به ايوان مداين و آيينه عبرت می‌انديشد!

2 comments:

Sina said...

اسمشو بگذار آینه عبرت

asal said...

بقول نیستانی
دیوار برلین... حماقتی که از ان تنها خاطره ای مانده است

 
Free counter and web stats