Monday, August 10, 2009

چاپ عصر - صدوهفتاد

anako. / flickr

4 comments:

Niusha said...

ء « پیراهنت در باد تکان می‌خورد
این
تنها پرچمی است
که دوستش دارم.»ء

نیما said...

دامنت در باد بر بادم داد ...

خانم ثابتی said...

باد به همان سمتی که مو ، دامن ، دل ، پیاده رو ، جوانی ، زیبایی ، خداحافظی.

goltan.m said...

من تصوير رو نمي تونم ببينم. گويا سايت اصلي فيلتر شده . چاپ عصرهاي شما براي من به جاي تصوير يك مربع با يك ضربدر قرمز باز مي شود

 
Free counter and web stats