Saturday, August 8, 2009

بيا زودتر چيزها را ببينيم - دويست‌ويازده

by Kevin Van Aelst
*
اگر اين دوروبر كسی هست كه با ديدن اين حافظه جيبی، ياد نقاشی پرآوازه «اين پيپ نيست» ِ آقای رنه ماگريت نيفتاده، لابد وظيفه وبلاگ‌صاحاب است تا كاری كند كه هر كس در اين دوروبر با ديدن اين حافظه جيبی، ياد نقاشی پرآوازه «اين پيپ نيست» ِ آقای رنه ماگريت بيفتد: «اين‌يكی هم پيپ نيست»!

3 comments:

gitool said...

اسم نقاشی معروف رنه مارگریت هم همین است آقای الدفشن : این یک پیپ نیست.
که فوکو هم -با نگاه دیگری متفاوت با شیطنت سوررئال رنه مارگریت- حرف‌هایی زده در این رابطه که "این یک پیپ نیست"!

Niusha said...

Ceci n'est pas une pipe --> this is not a pipe.
اسم نقاشی رنه ماگریت هم همینه: این یک پیپ نیست.
ماگریت خود در مورد این اثر می‌گوید:
«پیپ معروف، چگونه مردم مرا برای این سرزنش خواهند کرد! و هنوز، آیا می‌توانی پیپ مرا پر کنی؟ نه، این فقط یک نمایش است. اینطور نیست؟ پس اگر من بر روی تصویر نوشته بودم «این یک پیپ است»، دروغگو بودم.»
:)

اولدفشن said...

ای وای! باز هم يك گاف ديگر از سوی من! خب، تصحيحش كردم! و تشكر فراوان از لطف و يادآوری‌ هر دوی‌تان

 
Free counter and web stats