Saturday, August 29, 2009

بيا زودتر چيزها را ببينيم - دويست‌وچهارده

گرچه نامش «چاقوی ارتش سويس» است، اما برای در اختيار داشتنش لزومی به پيوستن به ارتش سويس نيست؛ به‌گمانم آن «چاقو»‌های همه‌كاره را حالا ديگر در بساط‌های خيابانی شهرهای كوچك خودمان هم بشود يافت. اما همين «چاقو»‌ها، در نگاه جست‌وجوگر اين طراحان روس، كه چند سالی‌ست با كارهای خود چشم جهانيان را خيره كرده‌اند، ظرفيت آن را می‌يابد تا بدل به طرحی برای نگه‌‌دارنده قاشق و چاقو و چنگال و ساير خرت‌وپرت‌های آشپزخانه شود؛ طرحی كه از يك زاويه‌ خاص، با يك «چاقوی ارتش سويس» مو نمی‌زند. براوو به اين نگاه خلاق و جست‌وجو‌گر!

1 comment:

Mehdi said...

مشکل دنیای مدرن از اونجایی شدت میگیره که کارکرد و زیبایی، جدا و مستقل از هم تلقی شدند. در حالیکه در دنیای سنتی ، این دو جدا از هم نبودند. به خاطر همینه که در دنیای مدرن اشیاء صرفا هنری و بدون کارکرد هم دیده میشه! ایده این کار همونطور که گفتی ناب و جذابه ولی....... !!!ا

 
Free counter and web stats